Lichtkonzept – Turm

0203

04

 

05

 

02_600 R-1V Architektur Design gaimersheim Projektraum

04_600R-1V Architektur Design gaimersheim Projektraum

 

 

03_600_R-1V Architektur Design gaimersheim Projektraum